Onze School

Missie en Visie

ISNO Yunus Emre biedt basisonderwijs op Islamitische grondslag.

Wij gaan daarbij uit van een Islam die wordt gevoed vanuit de ratio.

De Koran en de Soennah vormen de basis van onze identiteit en ons onderwijs. Met ons onderwijs streven we een vergroting na van de emancipatie van de moslimburger in de Nederlandse samenleving en van het moslim zelfbewustzijn.

De Islamitische, levensbeschouwelijke grondslag onderscheidt ons van anderen en vormt de identiteit van de school. Een belangrijk uitgangspunt daarvan is het ontwikkelen van een Islamitisch zelfbesef bij kinderen in relatie tot het curriculum van de school. Hierbij willen wij een aantal belangrijke waarden en normen aan onze leerlingen meegeven om later hun eigen keuzes te kunnen maken: eerlijkheid en oprechtheid, verdraagzaamheid, onzelfzuchtigheid, geduld en doorzettingsvermogen, goedgeefsheid, respect, ijver, rechtvaardigheid, soberheid, bescheidenheid en integriteit.

Omdat de identiteitsontwikkeling van Islamitische kinderen in Nederland vanuit zo’n breed kader plaatsvindt, willen wij de kinderen een brede oriëntatie op de wereld en een sterke begeleiding bij de eigen identiteitsontwikkeling meegeven met respect voor en acceptatie van anderen. Met andere woorden, wij willen de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot wereldburger.

Dit willen wij bereiken door:

De missie van ISNO Yunus Emre zal ook de komende jaren zijn: we leggen de basis voor volwaardige wereldburgers, met een verantwoorde identiteit, met onderwijs van hoog niveau, met goed gekwalificeerde leraren en stafleden, in verscheidenheid van culturen en binnen een moderne open organisatie.
 
Wij houden onze missie levend door de kwaliteit van ons doen en laten kritisch te bewaken, het goede voorbeeld te geven aan elkaar en aan de leerlingen, samen te werken met onze buren in de wijk en door regelmatig stil te staan bij onze idealen. Verder bereiden wij onze leerlingen zo goed mogelijk voor op het vervolgonderwijs. De culturele uitgangspositie van de meeste kinderen is voor de school een uitdaging om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de Nederlandse samenleving.  

De kinderen groeien op in een multireligieuze, multiculturele en multi-etnische omgeving. Vanuit het besef van de eigenwaarde en identiteit, zal kennis en waardering voor mensen met een ander geloof worden gestimuleerd. Zo worden de leerlingen waardevolle partners in onze Nederlandse samenleving. De school sluit zich niet op in het eigen isolement, maar opent nadrukkelijk de deuren naar de samenleving. Wij vormen samen met onze omgeving de basis voor het wereldburgerschap. 

ISNO Yunus Emre biedt basisonderwijs op Islamitische grondslag. Wij gaan daarbij uit van een tolerante Islam, die wordt gevoed vanuit de ratio. De koran en de Soennah vormen de basis van onze identiteit en ons onderwijs. Met ons onderwijs streven we een vergroting na van de emancipatie van de moslimburger in de Nederlandse samenleving en van het moslim zelfbewustzijn. 

Identiteit

Het leren is één van de manieren om Allah (s.w.t.) te aanbidden. Sterker nog, het leren is de eerste vorm van aanbidding dat de eerste mens (Adam, a.s.) beoefend heeft. De ISNO Yunus Emre is een school voor primair onderwijs, gebaseerd op een Islamitische grondslag. Dit basisonderwijs moet de kinderen voorbereiden op het participeren in een Nederlandse samenleving, waarin de rijkdom van het Islamitisch gedachtegoed meegenomen wordt. Dit Islamitisch gedachtegoed zien we als een middel om onze kwaliteiten optimaal te gebruiken binnen de maatschappij. Om dit te bereiken biedt ISNO Yunus Emre haar leerlingen een gunstige leeromgeving voor het ontwikkelen van een gezonde relatie met zichzelf, met hun omgeving en met hun Schepper. Vanuit haar Islamitische identiteit, die nauw verbonden is met het optimaliseren van leerresultaten op het gebied van alle talenten van de leerlingen, probeert ISNO Yunus Emre een rol te spelen in de emancipatie van de moslimburger in Nederland en Europa. Dit opdat moslims nog meer positieve bijdragen kunnen leveren aan het welzijn van eenieder in dit land. Gedurende hun basisonderwijs leggen onze leerlingen het fundament voor hun verdere schoolcarrière. Van de leerlingen wordt verwacht daarna verder te gaan met het leren en kennis vergaren. Daarbij kun je jezelf afvragen: tot hoe ver? Het antwoord aan hen luidt: jullie hele leven lang! Beredeneerd vanuit onze Islamitische identiteit gaat het leren van de wieg tot het graf.

Medezeggenschapsraad

Wat is een MR?

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden van personeelsleden. De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen.

Welke bevoegdheden heeft een MR?

De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen, die het bestuur of de directie nemen, zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat gebeurt via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

 • die waarover de MR eerst advies moet geven; adviesrecht
 • die waarvoor instemming van de MR vereist is; instemmingsrecht
 • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
 

Voorbeelden van onderwerpen die in de MR besproken kunnen worden zijn:

 • de verkeersveiligheid rond de school;
 • de naschoolse activiteiten;
 • de tussenschoolse opvang;
 • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol);
 • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage;
 • vaststelling van de onderwijstijd:
 • vaststelling van de schoolgids;
 • vaststellen van het schoolplan.

 

Medezeggenschapsraad (MR)

 

Klassenbemensing

 MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
Groep     
1AJuf KaoutarJuf KainatJuf KaouatarJuf KaouatarJuf Kaouatar
1BJuf SafiaJuf SafiaJuf KainatJuf SafiaJuf Sumeyra
2AJuf FaridaJuf FaridaJuf FaridaJuf FaridaJuf Farida
2BJuf Nureda Juf NuredaJuf NuredaJuf NuredaJuf Nureda
3AJuf KainatJuf SarahJuf SarahJuf SarahJuf Kainat
3BJuf RababJuf RababJuf RababJuf RababJuf Rabab
4AJuf BiebieJuf BiebieJuf BiebieJuf BiebieJuf Biebie
4BJuf HajarJuf HajarMeester JamelJuf HajarJuf Hajar
5AJuf AsmaeJuf Asmae/Meester HusseyinMeester HusseyinMeester HusseyinJuf Asmae
5BMeester Anas/Meester HusseyinMeester AnasMeester AnasMeester AnasMeester Anas/ Meester Husseyin
6AJuf MerelJuf MerelJuf MerelMeester AlperMeester Alper
6BJuf PuckJuf SafioenJuf SafioenJuf SafioenJuf Puck
7AJuf GeetaJuf GeetaJuf GeetaJuf GeetaJuf Geeta
7BJuf ShellyJuf ShellyJuf PuckJuf ShellyJuf Shelly
8Meester AbdulbakiMeester AbdulbakiJuf SelinMeester AbdulbakiMeester Abdulbaki

Overig personeel

 MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
AdministratieLeyla LeylaLeylaLeylaLeyla
IB 1/2xxxxx
IB 3/5xCarolinexxCaroline
IB 6/8Faiza Faizaxxx
ConciërgeAliAliAliAliAli
GymAhmedAhmed Ahmed 
EngelsxSouadSouadxx
GodsdienstxxMohsenMohsenx
Onderwijs Ass.SelinSelinSelinSelinSelin
Onderwijs Ass.xAsma A.Asma A.Asma A.x
Onderwijs Ass.JamelJamelJamelJamelJamel
Onderwijs Ass.WissamWissamWissamWissamWissam
DirectieNabilaNabilaxNabilaNabila

Partners

Onze samenwerkingspartners

Uw kind aanmelden?

Of wilt u eerst nader kennismaken?

Wat fijn dat u belangstelling heeft voor ISNO Yunus Emre. Het kiezen van een school voor uw kind is belangrijk. U hebt ongetwijfeld vragen. We willen u graag te woord staan en u een rondleiding geven door de school.

Op onze contactpagina kunt u uw vragen vast stellen en uw gegevens invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.